Indranil Mukhopadhyay

Mainak Chakraborty

Dilip Mandal

Saswati Mondal

Somasree Santra

Sanat Das

Dilip Kumar Chakraborty

Madhusudan Biswas

Manoranjan Parua

Uttam Kumar Mukhopadhyay

Debraj Chakraborty

Krishnendu Pal

Dhiman Mondal

Nirmal Kumar Sarkar

Nirmal Kumar Sarkar

Samit Kumar maity Dutta

Subhi Mack

Priyanka Sengupta

Payal Banerjee

Samridhya Moitra

Saikat Adhikari

Dipankar Biswas

Debraj-Chakraborty

Debraj Chakraborty

Dhiman-Mondal

Dhiman Mondal

Dilip-Kumar-Chakraborty

Dilip Kumar Chakraborty

Dilip Mandal

Dilip Mandal

Indranil Mukhopadhyay

Indranil Mukhopadhyay

Krishnendu Pal

Krishnendu Pal

Madhusudan Biswas

Madhusudan Biswas

Mainak Chakraborty

Mainak Chakraborty

Manoranjan Parua

Manoranjan Parua

Nirmal Kumar Sarkar

Nirmal Kumar Sarkar

Sanat das

Sanat Das

Santanu Sengupta

Santanu Sengupta

Saswati Mondal

Saswati Mondal

Somasree Santra

Somasree Santra

Uttam Kumar Mukhopadhyay

Uttam Kumar Mukhopadhyay